American Heroes - Preserving WWII History
Marshal Konev and General ChuikovMarshal Konev KalininMarshal Rodion Yakolevich MalinovskyMarshal Kliment Yefremovich VoroshilovMarshal Georgy Konstantinovich Zhukov~General who captured BerlinMarshal Alexsandr Mikhaylovich Vasilevsky


Marshal Alexandr ShebuninMarshal Kiril MereckovMarshal Semyon Mikhailanch BudyonnyMarshal Nikolay Nikolayvich VoronovMarshal Lenoid AleksandrovichMarshal Fyodor Ivanovich Tolbukhin